Links

  • Fust
  • DTU Veterinærinstituttet: DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse sygdomme – fokus er særligt på husdyrsygdomme med store konsekvenser for det danske landbrug, samt zoonoser, der kan smitte til mennesker. Instituttet udfører myndighedsbetjening i form af rådgivning, overvågning og risikovurdering samt er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af det danske veterinære beredskab. Instituttet underviser og vejleder dyrlæge- og life science studerende samt leder uddannelsen Farmateknologi.
  • VFL-øko – Videncentret for landbrugØkologi arbejder på at være en attraktiv leverandør og samarbejdspartner for de lokale økologirådgivere, så de kan dække landmændenes behov for rådgivning og service. Økologirådgivningen giver landmændene det bedste grundlag at træffe beslutninger ud fra. Afdelingen rådgiver og servicerer de danske økologiske landmænd i samarbejde med økologikonsulenterne på de lokale rådgivningsvirksomheder.
  • LVK-FjerkrædyrlægerneLVK er klar med en landsdækkende sundhedstjeneste for fjerkræproducenter til såvel akutte funktioner som opgaver af mere forebyggende karakter. LVK har, siden overtagelsen af opgaverne fra fjerkræklinikken hos Videncentret for Landbrug, udbygget sine funktioner som fjerkrædyrlæger.
  • SAstrup