CV

CURRICULUM VITAE

Susanne Kabell

Født 9. maj 1955

Uddannelse

  • 2001-2006. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, senere navn: KU-Sund, Frederiksberg, Danmark: Phd – Detection and differentiation of different strains of infectious bursal disease virus in lymphoid tissues of SPFchickens, including studies on the impact of vaccination, coccidia and 5-fluorouracil treatment
  • 1974 -1981. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg, Danmark: Cand med vet.

Arbejdserfaring

  • 2018 – nu, HKScan, Danmark optimering af produktion af slagtekyllingern.
  • 2013-2017 SEGES, økologi. Specialkonsulent vedrørende konsumægproduktion, projektleder. Sideløbende praksis i Blommenslyst, godkendt af Fødevarestyrelsen som diagnostisk laboratorium for fjerkræ og fugle.
  • 2010-2013 – Videncentret for Landbrug, Fjerkræklinikken. Diagnostik, beredskab, rådgivning, behandling og forebyggelse af fjerkræsygdomme, ansvarlig for Fjerkræklinikkens laboratorium
  • 2009-2010 – Heilsufrøðiliga starvsstovan i Tórshavn, Afdeling for Fiske- og Dyresygdomme, afdelingsleder fra august 2009
  • 1996-2009 – Veterinærinstituttet, Afd. For Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr i Århus. Salmonellabekæmpelse i konsumægproduktion, diagnostik og rådgivning vedr. fugle- og fjerkræsygdomme og zoonoser, rådgivning til myndigheder, brancheorganisationer og fjerkræproducenter, phd-forløb
  • 1994-1996 – BS-Fjerkræ i Bække. Dyrlæge i fjerkræpraksis
  • 1991-1994 – Veterinærdirektoratet. AM-kontrol af slagtekyllinger, vikariater I kødkontrol af fjerkræ og svin samt grænsekontrol
  • 1981-1988 – Praktiserende dyrlæge, landpraksis